top of page

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Nightsafe as samler inn og bruker personopplysninger.
Nightsafe as er ved daglig leder behandlingsansvarlig for selskapets personopplysninger. Hvor det daglige ansvaret er delegert, står dette under hvert enkelt punkt. Delegasjonen dekker kun oppgavene og ikke ansvaret. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når informasjon samles inn fra nettsiden vår (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 første ledd).


Uten din samtykke samler vi ikke inn personopplysninger på noen måte via våre nettsider. Du bestemmer selv om du vil dele disse dataene med oss, for eksempel når du registrerer deg, sender en forespørsel osv. Generelt bruker vi dine personopplysninger for å svare på din forespørsel eller for å gi deg tilgang til spesiell informasjon. Videre, for å opprettholde kundeforhold, kan det være nødvendig for oss å lagre og behandle dine personopplysninger, slik at vi kan oppfylle dine ønsker mer fullstendig, eller forbedre våre produkter og tjenester. Det kan være nødvendig for oss (eller en tredjepart som handler på våre vegne) å bruke disse dataene for å informere deg om tilbud som vil være til nytte for deg.

?

Serverloggfiler
Du kan bruke nettsidene våre uten å sende inn personopplysninger. Hver gang du åpner Nightsafe som nettside, overføres brukerdata av nettleseren din og lagres i protokollfiler (serverloggfiler). Disse lagrede data inkluderer f.eks. navn på nettstedet som kalles opp, dato og klokkeslett for forespørselen, mengden data som er overført og leverandøren som sender forespørselen. Disse dataene tjener utelukkende til å sikre en jevn drift av nettstedet vårt og for å forbedre tilbudet. Det er ikke mulig å tildele disse dataene til en bestemt person.

Bruk av e-postadressen din til å sende nyhetsbrev
Vi bruker e-postadressen din utenom kontraktsmessig behandling utelukkende for å sende deg et nyhetsbrev for våre egne markedsføringsformål, hvis du uttrykkelig har samtykket til dette. Behandlingen vil bli utført med ditt samtykke. Du kan trekke tilbake samtykket ditt når som helst uten å påvirke lovligheten av behandlingen utført med ditt samtykke til opptaket. Du kan når som helst melde deg av nyhetsbrevet ved å bruke den relevante lenken i nyhetsbrevet eller ved å kontakte oss. Din e-postadresse vil da bli fjernet fra distributøren. Det vil ikke bli videresendt til andre tredjeparter.

Rettigheter
Alle som spør har rett til grunnleggende informasjon om behandling av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningsloven § 18 første ledd.
Nightsafe as har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i Nightsafe as sitt system har rett til innsyn i egen informasjon. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger som Nightsafe as ikke har tilgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert.

bottom of page