top of page

Sekretesspolicy

Denna integritetspolicy beskriver hur Nightsafe as samlar in och använder personuppgifter.
Nightsafe as är, av verkställande direktören, ansvarig för behandlingen av företagets personuppgifter. Där det dagliga ansvaret är delegerat framgår detta under varje enskild punkt. Delegationen omfattar endast uppgifterna och inte ansvaret. Deklarationen innehåller information du har rätt till när information samlas in från vår webbplats (personuppgiftslagen § 19) och allmän information om hur vi behandlar personuppgifter (personuppgiftslagen § 18 mom. 1).


Utan ditt samtycke samlar vi inte in personuppgifter på något sätt via våra webbplatser. Du bestämmer själv om du vill dela dessa uppgifter med oss, till exempel när du registrerar dig, gör en förfrågan etc. I allmänhet använder vi dina personuppgifter för att svara på din förfrågan eller för att ge dig tillgång till särskild information. Dessutom, för att upprätthålla kundrelationer, kan det vara nödvändigt för oss att lagra och behandla dina personuppgifter, så att vi kan uppfylla dina önskemål mer fullständigt, eller förbättra våra produkter och tjänster. Det kan vara nödvändigt för oss (eller en tredje part som agerar för vår räkning) att använda dessa uppgifter för att informera dig om erbjudanden som kommer att vara till nytta för dig.

Serverloggfiler
Du kan använda våra webbplatser utan att lämna in personuppgifter. Varje gång du öppnar Nightsafe som webbplats överförs användardata av din webbläsare och lagras i protokollfiler (serverloggfiler). Denna lagrade data innefattar t.ex. namnet på webbplatsen som kallas, datum och tid för begäran, mängden överförd data och leverantören som gör begäran. Dessa uppgifter tjänar uteslutande till att säkerställa att vår webbplats fungerar smidigt och för att förbättra erbjudandet. Det är inte möjligt att tilldela dessa uppgifter till en specifik person.
 
Användning av din e-postadress för att skicka nyhetsbrev
Vi använder din e-postadress utanför avtalsenlig behandling uteslutande för att skicka ett nyhetsbrev till dig för våra egna marknadsföringsändamål, om du uttryckligen har samtyckt till detta. Behandlingen kommer att utföras med ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att det påverkar lagligheten av den behandling som utförs med ditt samtycke till inspelningen. Du kan när som helst avregistrera dig från nyhetsbrevet genom att använda relevant länk i nyhetsbrevet eller genom att kontakta oss. Din e-postadress kommer då att tas bort från distributören. Det kommer inte att vidarebefordras till andra tredje parter.
 
Rättigheter
Alla som frågar har rätt till grundläggande information om behandling av personuppgifter i en verksamhet enligt 18 § 1 mom. personuppgiftslagen.
Nightsafe as har tillhandahållit denna information i denna deklaration och kommer att hänvisa till den vid eventuella förfrågningar. De som är registrerade i Nightsafe as system har rätt att få tillgång till sin egen information. Berörd person har även rätt att begära att felaktiga, ofullständiga eller uppgifter som Nightsafe as inte har tillgång till behandla rättas, raderas eller kompletteras.

bottom of page